close
تبلیغات در اینترنت
تهیه جهاز برای دو نفر از عزیزان نو عروس عضو جامعه معلولین مراغه توسط خود اعضا و همنوعان خود

جامعه معلولین مراغه
امروز نابترین دعاهایمان رابر تار خورشید و عرش کبریایی به ودیعه میگذاریم تا همای سعادت بر زندگی تک تک شما لانه کند.با چه زبانی بستایم همت بالای شما را .کو کسانی که میگوند شما نمیتوانید؟امروز این عزیزان درسی بس بزرگی به ما دادن 1-به جای حرف زدن عمل کنید.2_به جای گفتن نشان دهید.3_به جای…

تهیه جهاز برای دو نفر از عزیزان نو عروس عضو جامعه معلولین مراغه توسط خود اعضا و همنوعان خود

جمعه 20 بهمن 1396

تهیه  جهاز برای دو نفر  از عزیزان نو عروس عضو جامعه معلولین مراغه توسط خود اعضا و همنوعان خود

امروز نابترین دعاهایمان رابر تار خورشید و عرش کبریایی به ودیعه میگذاریم تا همای سعادت بر زندگی تک تک شما لانه کند.با چه زبانی بستایم همت بالای شما را .کو کسانی که میگوند شما نمیتوانید؟امروز این عزیزان درسی بس بزرگی به ما دادن 1-به جای حرف زدن عمل کنید.2_به جای گفتن نشان دهید.3_به جای وعده دادن ثابت کنید.که این با سعی و کوشش خود هم عمل کردن و هم نشان دادن و ثابت کردند که ما میتوانیم.دست تک تک شما عزان را میبوسیم عزیزان خدا قوتامروز این عزیزان با تهیه این جهازیه ها خواستند بگویند که میتوان با همت و تلاش هر کاری کرد 
روابط عمومی جامعه معلولین مراغه