close
تبلیغات در اینترنت
گفتگوی جناب طهماسبی با مسئول روابط عمومی جامعه معلولین در حاشیه نمایشگاه

جامعه معلولین مراغه
هدف اصلی این نمایشگاه فراهم آوردن بستری مناسب جهت اشنایی جامعه با توانمندیهای عزیزان معلول دانست و خاطر نشان کرد که در چنین نمایشگاههایی هست که میتوان با ارائه محصولات تهیه شده با دست خود عزیزان معلول نشان بدیم که ما هم میتوانیم با تکیه بر دانش و عظم و اراده بر مشکلات فائق اییمهمچنینحضور…

گفتگوی جناب طهماسبی با مسئول روابط عمومی جامعه معلولین در حاشیه نمایشگاه

چهارشنبه 16 اسفند 1396

گفتگوی جناب طهماسبی با مسئول روابط عمومی جامعه معلولین در حاشیه نمایشگاه

هدف اصلی این نمایشگاه فراهم آوردن بستری مناسب جهت اشنایی جامعه با توانمندیهای عزیزان معلول دانست و خاطر نشان کرد که در چنین نمایشگاههایی هست که میتوان با ارائه محصولات تهیه شده با دست خود عزیزان معلول نشان بدیم که ما هم میتوانیم با تکیه بر دانش و عظم و اراده بر مشکلات فائق اییم
همچنین
حضور جامعه معلولین در این نمایشگاه چهار روزه را اثرات مثبت حضور معلولین در تمام فعالیتهای اجتماعی بیان کردند
ایشان گله ای هم از عزیزان معلول داشتند که با وجود اطلاع رسانی متعدد در این زمینه شده بود متاسفانه استقبال جندانی از این موضع به عمل نیامدو با توجه به پتانسیلهایی که عزیزان دارند حضور پر رنگی در این نمایشگاه نداشتیم
و همچنین از استقبال پر شور مردم از غرفه جامعه ابراز خرسندی کرده و فرمودند

 وظیفه میدانیم که از زحمات عزیزان شرکت کننده و  مدیر برگزار کننده این نمایشگاه جناب مهندس عیسی شیری که این غرفه را در اختیار جامعه معلولین قرار داده بود تشکر نماییم.و از خداوند متعال ارزوی موفقیت در تمام مراحل زندگی را برایشان داریم