close
تبلیغات در اینترنت
جناب طهماسبی رئیس تشکلهای معلولین نیز در گفتگو با روابط عمومی جامعه معلولین

جامعه معلولین مراغه
جناب طهماسبی رئیس تشکلهای معلولین نیز در گفتگو با روابط عمومی جامعه معلولین چنین بیان کردندپرواضح است که باید یک معلول در جامعه حضور یابد و وظیفه شورای شهر و شهرداری  این است که بسترسازی انجام دهد و این بسترسازی بدان معناست که در ابتدا قوانین مبتنی بر تحقق مناسب‌سازی انجام…

جناب طهماسبی رئیس تشکلهای معلولین نیز در گفتگو با روابط عمومی جامعه معلولین

یکشنبه 20 اسفند 1396

جناب طهماسبی رئیس تشکلهای معلولین نیز در گفتگو با روابط عمومی جامعه معلولین

جناب طهماسبی رئیس تشکلهای معلولین نیز در گفتگو با روابط عمومی جامعه معلولین چنین بیان کردند
پرواضح است که باید یک معلول در جامعه حضور یابد و وظیفه شورای شهر و شهرداری  این است که بسترسازی انجام دهد و این بسترسازی بدان معناست که در ابتدا قوانین مبتنی بر تحقق مناسب‌سازی انجام گیرد و در مدیریت شهری به این قوانین ویژه توجه شود. و درنهایت با اجرایی کردن این قوانین مشکلات از پیش روی معلولان برداشته شود.
اما مشکل اصلی ما در فرهنگ‌سازی پیرامون معلولان، مربوط به بخش اجرای قوانین است چراکه ما هنوز مهندسانی را پرورش نداده‌ایم که نسبت به معلولان آگاهی و دانش کامل داشته باشند و خواسته‌ای آنها را مهم بپندارند.

وی راهکار قابل‌اجرا را در ایجاد هماهنگی میان نهادهایی همچون سازمان مسکن و شهرسازی، فرمانداریها معاونت عمرانی  شهرداری‌ها، و نظام‌مهندسی و از همه مهم‌تر تشکل‌های معلولان دانست و افزود: درصورتی‌که یک همبستگی کامل و هم‌فکری میان این گروه ایجاد شود می‌توان در جهت پرورش مهندسین کار بلد و متعهد و دست‌یابی به استانداردهای موردنیاز و نهایتاً اجرایی شدن قوانین خوش‌بین بود و این محقق نخواهد شد جز آنکه فرهنگ همکاری و همدلی و خدمت‌رسانی به معلولان در میان ما به باوری همگانی تبدیل شود.