close
تبلیغات در اینترنت
جناب اقای مهندس صادقی عضو مناسب سازی معابر شهری و معاونت جامعه معلولین مراغه نیز در نطقی

جامعه معلولین مراغه
در سال‌های گذشته به دنبال ایجاد شهری دسترس‌پذیر برای معلولان برای نخستین بار بر مناسب‌سازی فیزیکی تأکید بسیار شد.این تأکید با ایجاد قوانین حمایتی و پیگیری‌های سازمان‌های ذی‌ربط با معلولان و تشکل‌های فعال ادامه یافت. تشکل‌های فعالی همچون جامعه معلولین حتی با…

جناب اقای مهندس صادقی عضو مناسب سازی معابر شهری و معاونت جامعه معلولین مراغه نیز در نطقی

یکشنبه 20 اسفند 1396

جناب اقای مهندس صادقی عضو مناسب سازی معابر شهری و معاونت جامعه معلولین مراغه نیز در نطقی

در سال‌های گذشته به دنبال ایجاد شهری دسترس‌پذیر برای معلولان برای نخستین بار بر مناسب‌سازی فیزیکی تأکید بسیار شد.

این تأکید با ایجاد قوانین حمایتی و پیگیری‌های سازمان‌های ذی‌ربط با معلولان و تشکل‌های فعال ادامه یافت. تشکل‌های فعالی همچون جامعه معلولین حتی با ورود ساختارهای جدید به شهر همچون اتوبوس‌ها ... دست‌به‌کار شدند و با تحقیق و پژوهش در مورد استانداردهای موجود جهانی سعی در حل‌وفصل این مشکلات داشتند ولی غالباً در حین ساخت‌وساز به مناسب‌سازی فیزیکی توجهی نمی‌شود و بعد از ایجاد نیز دیگر قدرت مانور پایین می‌آید.